18/07/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δύο (2) πολυμηχανημάτων Lexmark MX431adn για τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, ποσού 1.100,00 €