Διοικητικό Συμβούλιο

Τσαβλής Δρόσος
Πρόεδρος
Αντωνιάδου Ελένη
Αντιπρόεδρος
Αηδονόπουλος Χαράλαμπος
Μέλος
Καλαϊτζίδου Ελισάβετ
Μέλος
Γεώργαρου Ελένη
Μέλος
Σαμαράς Πέτρος
Μέλος
Μανδρίνος Αλέξανδρος
Μέλος
Παρέντε Σολομών
Μέλος
Στεφανή Μαρία
Μέλος
Πολίτου Αναστασία
Μέλος