Αναζήτηση Ριζών

Μετά την ενηλικίωσή του το υιοθετημένο παιδί δικαιούται, εάν το επιθυμεί, να αναζητήσει την φυσική του οικογένεια. Οι αρχές υποχρεούνται να το βοηθήσουν σε αυτήν του την βούληση.

Το 1996 οργανώθηκε στο αρχείο του Ιδρύματος η αναζήτηση ριζών, με σκοπό τη διευκόλυνση των υιοθετημένων παιδιών που υπήρξαν φιλοξενούμενοι στο Ίδρυμα και επιθυμούν να διερευνήσουν τις ρίζες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 2310 -929600  εσωτερικό: 36 και 28.