Η Ταυτότητά μας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο « Ο Άγιος Στυλιανός» είναι ίδρυμα - Ν.Π.Δ.Δ. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Δ.Σ. συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οικονομικά στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ετήσια επιχορήγηση του Δήμου , στα έσοδα ακίνητης περιουσίας του και στις δωρεές φορέων και ιδιωτών.

Ο επίσημος τίτλος είναι Δημοτικό Ίδρυμα – Δημοτικό Βρεφοκομείο «ο Άγιος Στυλιανός».

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο στεγάζεται στη συμβολή των οδών Αλ. Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου 99 και διαθέτει ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agios-stylianos.gr, από όπου μπορείτε και να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του.

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

Α) Η εισαγωγή και η περίθαλψη, καθώς και η εν γένει προστασία βρεφών και νηπίων με στόχο την ορθή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη μέχρι να επανενταχθούν ομαλά είτε στο βιολογικό οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε σε άλλο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον (Υιοθεσία ή αναδοχή) ή σε κατάλληλο Ίδρυμα με πρωταρχικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος τους.

Β) Η ανάληψη της επιτροπείας βρεφών και νηπίων.

Γ) Η λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού με σκοπό τη καθημερινή περίθαλψη και την δημιουργική απασχόληση βρεφών και νηπίων δημοτών της πόλης αλλά και των παιδιών του βρεφοκομείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα με στόχο την υποστήριξη της ψυχοσωματικής και κοινωνικής ανάπτυξης τους, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εξελίσσοντας έτσι τις δεξιότητες τους.