30/05/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μελανιών και toner, συν.ποσού 5.276,06 € με Φ.Π.Α24%