17/05/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργοθεραπείες σε τρόφιμο του Ιδρύματος με ΑΜ 10987 για 12 μήνες, ποσού 3.360,00 €