Αρχική Σελίδα

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό «σπίτι» του Δημοτικού Ιδρύματος- Βρεφοκομείου της Θεσσαλονίκης « ο Άγιος Στυλιανός ».

Ο «Άγιος Στυλιανός» έχει μία μακρά, πολυκύμαντη και ενδιαφέρουσα διαδρομή όπως άλλωστε και η ίδια η πόλη μας. Στην πολύχρονη πορεία του υπήρξε συχνά μοναδικό καταφύγιο για μικρά παιδιά και οικογένειες –κυρίως μητέρες- που δε «μπορούσαν να κάνουν αλλιώς». Είναι ένας θεσμός ανθρώπινος και χρήσιμος, «πλούτος» για την πόλη και τους ανθρώπους της.

Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναμόρφωσης των υπηρεσιών και των επί μέρους τομέων ώστε το Δημοτικό Ίδρυμα να αποτελέσει κοινωνική δομή- -πρότυπο και να ανταποκριθεί με επιτυχία στο δύσκολο ρόλο του. Στους χώρους του «σπιτιού» μας θα βρείτε πληροφορίες και ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό μας και τα προγράμματα που υλοποιούμε: τις αναδοχές, τις υιοθεσίες, τον εθελοντισμό. Θα μάθετε για τις εκδηλώσεις και τη λειτουργία Βρεφοκομείου, του Συμβουλευτικού και του Παιδικού Σταθμού.

Ευχόμαστε ο καθένας σας να θελήσει να μας γνωρίσει, να μας επισκεφτεί και να μας συμπαρασταθεί δημιουργώντας τη δική του προσωπική σχέση με το μοναδικό δημοτικό ίδρυμα της πόλης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος


Τσιουτάνη Μαρία